Računovodske storitve

“Kvalitetna storitev za dobičkonosne odločitve”

Nudimo kvalitetne informacije o vašem poslovanju, tako da lahko sprejemate ugodne in dobičkonosne poslovne odločitve. Naši davčni strokovnjaki bodo za vas poiskali skrite davčne zanke in prihranke.

RAČUNOVODSKE STORITVE

Naš servis izvaja kvalitetno računovodstvo in z vami gradi profesionalni odnos na najvišji ravni.

Računovodske storitve opravljamo za samostojne podjetnike, gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o.) in društva.

Glavno knjigo in pomožne knjige, ki nastanejo s poslovanjem podjetja, vodimo v priznanih računovodskih programih, med drugim tudi v programih miniMax in Tron Inter Center, ki omogočata individualne prilagoditve vašemu načinu poslovanja.

Če želite, lahko tudi vi poslujete z navedenima programoma celostno ali le delno, na primer koristite ju za izdajo računov, pisanje potnih nalogov, vse ostale knjigovodske zadeve pa za vas opravimo mi. S hkratno uporabo enega ali drugega navedenega programa bosta vaše poslovanje in naše delo povezana, imeli boste stalen vpogled v svoje poslovanje, prav tako se znižuje količina dokumentov in skrajša čas obdelave podatkov.

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam strošek za računovodske storitve pomagamo spremeniti v naložbo.

Strošek za računovodske storitve vam spremenimo v naložbo.

Računovodske, knjigovodske storitve

Knjiženje

 • knjiženje izdanih in prejetih računov ter poslovne dokumentacije v temeljni poslovni knjigi
 • knjiženje v pomožne poslovne knjige
 • analitične evidence

Obračunavanje davka na dodano vrednost

 • mesečni ali trimesečni obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih knjig za potrebe davka na dodano vrednost

Obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam, obračun prispevkov za zasebnike

 • obračun plač za zaposlene
 • mesečni obračun prispevkov za zasebnike
 • obračun drugih izplačil fizičnim osebam, kot so najemnine, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe itd.
 • obračun potnih nalogov

Priprava računovodskih izkazov poslovanja in priprava davčnih obračunov

 • obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov, izkaz bilančnega dobička, izkaz gibanja kapitala)

Poročanje

 • poročanje Finančni upravi RS
 • poročanje Ajpesu
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • letno poročanje za potrebe statistike
 • poročanje Banki Slovenije

Obračun osnovnih sredstev

 • letni obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • vodenje registra osnovnih sredstev (analitična evidenca osnovnih sredstev)

Druge storitve

Poslovne, kadrovske, finančne in davčne storitve

 • pomoč pri urejanju dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali samostojnim podjetnikom
 • kadrovsko svetovanje (prijava delavcev, odjava delavcev, pogodbe o zaposlitvi …)

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000