Izdelava letnega poročila (bilance in davčni obračun)

Če med letom sami skrbite za svoje knjigovodstvo ter poročanja in potrebujete le izdelavo zaključnih letnih poročil – bilanca stanja, izkaz poslovnega uspeha, obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se prav tako lahko obrnete na nas. V našem računovodstvu bomo na osnovi vaše dokumentacije izdelali zakonsko predpisana poročila o poslovanju vašega podjetja.

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000