Davčno svetovanje

Za kvalitetno poslovanje podjetja ne zadostuje le poznavanje pravnih in računovodskih vidikov delovanja podjetja, nepogrešljiva sta tudi poznavanje davčne zakonodaje in praksa - izkušnje.

V okviru naših storitev davčnega svetovanja vam pomagamo optimizirati obdavčitev vašega poslovanja. Skupaj pregledamo poslovanje vašega podjetja in uporabimo vse zakonsko dovoljene možnosti za optimizacijo davka.

Opomnimo vas na možne davčne pasti pri posameznih poslovnih potezah, namesto vas komuniciramo z davčnimi organi in vas zastopamo v davčnih postopkih.

Najpogosteje svetujemo na področju:

  • davka od dohodka pravnih oseb (DDPO)
  • davka od dohodka iz dejavnosti
  • davka na dodano vrednost (DDV)
  • davka na nepremičnine
  • pri poslovanju s povezanimi osebami

Pomagamo vam tudi pri optimizaciji osebne obdavčitve, kjer najpogosteje svetujemo pri:

  • načrtovanju in izvedbi izplačil osebnih dohodkov v skladu z veljavno zakonodajo
  • doseganju višjega neto dohodka
  • davku na nepremičnine v osebni lasti

V zvezi s splošnimi davčnimi vprašanji svetujemo o:

  • posameznih konkretnih davčnih vprašanjih in dilemah strank (postati davčni zavezanec ali ne …)
  • obračunavanju DDV

Naši nasveti vam zagotavljajo zakonitost in racionalizacijo obdavčitev vašega poslovanja.

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000